Zaměstnanci

Mgr. Pavla Lužná, Ph.D.

tel.:585 632 266
e-mail:luznap@gmail.com
pavla.luzna@upol.cz

Pavla Lužná, 3. 7. 1983
2001–2004 Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Bc.)
2004–2006 Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (Mgr.)
2006–2013 doktorský studijní program LF UP v Olomouci, obor Anatomie, histologie, embryologie (Ph.D.)
2008-dosud vědecký pracovník, Ústav histologie a embryologie LF UP v Olomouci; Ústav biologie LF UP v Olomouci

 1. Pedagogická činnost: Semináře: Základy histochemie (HIE/VCB21); Basic Histochemistry (HIE/VAB21); Molekulární patologie (LRR/MOPA)
  Cvičení: Histologie a embryologie I, II (HIE/VCB11; HIE/VCA12); Histology and Embryology I, II (HIE/VAB11; HIE/VAA12)
 2. Vědecké zájmy: karcinogeneze, zánětlivé procesy, poškození DNA, imunohistochemie, miRNA, real-time PCR
 3. Vědecko-výzkumná činnost:
  • Spoluřešitelka výzkumného záměru MSM6198959205 - Studium genů a molekulárních mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené léčbě; řešitel prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (2005-2011)
  • Spoluřešitelka IGA MZČR NS10279-3 - Nové možnosti predikce karcinogeneze Barrettova jícnu; řešitel prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (2009-2011)
  • Spoluřešitelka IGA MZČR NT11049 - Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy; řešitel doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (2010-2014)
  • Spoluřešitelka grantu LF_2012_016 - Molekulární podstata a diagnostické markery vybraných hematologických a systémových chorob III; řešitel doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. (2012)
  • Spoluřešitelka grantu LF_2012_019 - Studium buněčného poškození a buněčné signalizace ve vztahu k jejich potenciálnímu diagnostickému a terapeutickému využití; řešitel Ing. Ivo Überall, Ph.D. (2012)
  • Spoluřešitelka OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0066 - Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci; řešitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (2012-2014)
  • Spoluřešitelka IGA MZČR NT13587 - Molekulární patofyziologie vybraných vrozených poruch erytropoézy; řešitel doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. (2012-2015)
  • Řešitelka GAČR 14-10687P - Exprese zánětlivých cytokinů v hematopoetické tkáni primárních polycytémií (2014-2016)
 4. Publikační činnost: 5 původních prací, 1 přehledová práce, 1 kapitola v knize, 4 přednášková sdělení, 18 posterových sdělení
 5. Citační ohlas (WoS): ): 48 citací (H-index 3)
 6. Další aktivity: Výuka předmětů „Histologie a histologická technika“ a „Cvičení z histologie a histologické techniky“ na SZŠ a VOŠ E. Pöttinga v Olomouci
 7. Publikace:
  • Lužná P, Ehrmann J Jr, Laser capture microdissection and its practical applications, Cesk Patol 49 (2013) 123.
  • J. Gregar, V. Procházka, P. Lužná, J. Ehrmann Jr, Využití NBI v diagnostice a sledování pacientů s Barrettovým jícnem, Gastroent Hepatol 66 (2012) 165.
  • S. Takacova, R. Slany, J. Bartkova, V. Stranecky, P. Dolezel, P. Luzna, J. Bartek, V. Divoky, DNA Damage Response and Inflammatory Signaling Limit the MLL-ENL-Induced Leukemogenesis In Vivo, Cancer Cell 21 (2012) 517.
  • P. Luzna, J. Gregar, I. Uberall, L. Radova, V Prochazka, J. Ehrmann, Changes of microRNAs-192, 196a and 203 correlate with Barrett's esophagus diagnosis and its progression compared to normal healthy individuals, Diagn Pathol 6 (2011) 114.
  • P. Luzna, D. Kylarova, M. Novak, V. Lichnovsky, Hematopoietic stem cell separation for experimental purposes – methodic limitations, Biomed Pap 153 (2009) 121.
  • P. Jancova, E. Anzenbacherova, B. Papouskova, K. Lemr, P. Luzna, A. Veinlichova, P. Anzenbacher,V. Simanek, Silybin is metabolized by cytochrome P4502C8 in vitro, Drug Metab Dispos 35 (2007) 2035.


Poslední aktualizace: June 2014

Zpět