VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ÚSTAVU HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE

Vedení

Přednosta ústavu:
Pověřen vedením Ústavu histologie a embryologie je doc. MUDr. Z. Tauber, CSc. s platností od 1.1.2018.
doc. MUDr. Zdeněk Tauber, CSc.
tel.: 585 632 283, e-mail: zdenek.tauber@gmail.com

Pracovník odpovědný za organizaci výuky všeobecného lékařství:
MUDr. Běla Erdösová, Ph.D.
tel.: 585 632 254, e-mail: bela.erdosova@upol.cz

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství:
doc. MUDr. Zdeněk Tauber, CSc.
tel.: 585 632 283, e-mail: zdenek.tauber@gmail.com

Pracovník odpovědný za organizaci výuky v anglickém jazyce:
MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D.
tel.: 585 632 251, e-mail: lakdar@seznam.cz


Úřední a konzultační hodiny

Úřední hodiny pro studenty – sekretariát:denně 8:00 – 10:00
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.:po dohodě
MUDr. Běla Erdösová, Ph.D.:po dohodě
MUDr. Radka Lichnovská Ph.D.:po dohodě
doc. MUDr. Zdeněk Tauber, CSc.:po dohodě