Informace o studiu

Informace o studiu naleznete na stánkách Lékařské fakulty pod adresou:
https://www.lf.upol.cz/studenti/magisterskyprogram/

Praktická výuka histologie

Praktikum histologie se koná ve specializované učebně na TÚ lékařské fakulty (nová dostavba, místnost č. 2.540) s kapacitou 30 studijních míst. Pracovní místa jsou vybavená binokulárními mikroskopy pro prohlížení klasických skleněných preparátů a počítači s monitory pro prohlížení virtuálních (digitálních) histologických preparátů. V místnosti je vytvořena lokální intranetová síť napojená na server s databází virtuálních preparátů. Připraveny jsou také podpůrné dokumenty praktika, odborné výukové prezentace, elektronogramy a animace. Během dvou semestrů výuky jsou studenti přezkušováni pomocí prakticky zaměřených obrazových testů i teoretických otázek ve formátu MCQ, které absolvují na pracovních počítačích s okamžitým vyhodnocením výsledků.

Virtuální preparáty mohou studenti prohlížet i mimo výukové hodiny praktika, na počítačích v prostředí intranetu LF, anebo na svých osobních počítačích přes veřejné internetové připojení na NIS databázi virtuálních preparátů. Návod na připojení do databáze NIS je ke stažení zde (pdf).


Zavedení praktické výuky histologie pomocí virtuálních preparátů bylo podpořeno grantem ESF-OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0089 v letech 2012-2014.Leták s dalšími informacemi pro studenty histologie je ke stažení zde (pdf).