SVOČ

Projekty v roce 2011/2012

Téma práce:Imunohistochemické zobrazení receptorů innate imunity v periprotetických tkáních
Školitelé:Mgr. P. Lužná
Student:Lucia Algayerová (4.r., všeo)
Téma práce:Interakce mezi nukleárními receptory během prenatálního života
Školitelé:Mgr. Anna Konieczna
Student:Marek Hok (2.r., všeo)

Projekty v roce 2010/2011

Téma práce:Nové možnosti predikce karcinogeneze Barrettova jícnu
Školitelé:prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Mgr. Pavla Lužná
Student:Lucia Algayerová (III. ročník všeobecného lékařství LFUP)
Téma práce:Imunohistochemické zobrazení receptorů „ innate “ imunity v peripropetických tkáních
Školitelé:prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Gallo,Ph.D.

Archiv