Zaměstnanci

Přednosta

Pověřen vedením Ústavu histologie a embryologie je
doc. MUDr. Z. Tauber, CSc. s platností od 1.1.2018.
doc. MUDr. Zdeněk Tauber, CSc.
tel.: 585 632 283
e-mail: zdenek.tauber@gmail.com


Sekretářka

Sylva Habrnalová
tel.: 585 632 252
e-mail: sylva.habrnalova@upol.cz


Ostatní členové

doc. Mgr. Kateřina Čížková, Ph.D.
tel.: 585 632 266
e-mail: keri@email.cz

MUDr. Radka Lichnovská, PhD.
tel.: 585 632 251
e-mail: lakdar@seznam.cz

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.
tel.: 585 639 248
e-mail: radovan.zizka@upol.cz

odb.as. MUDr. Gvantsa Kharaishvili, Ph.D.
tel.: 585 639 554
e-mail: gvantsa.kharaishvili@upol.cz

vědecký pracovník Mgr. Kateřina Koubová
tel.: 585 632 255
e-mail: katerina.koubova@upol.cz

vědecký pracovník Mgr. Adéla Burianová
e-mail: adela.burianova@upol.cz

Laborantky

Lucie Vozňáková
tel.: 585 632 261

Ivana Trávničková, DiS. (mateřská dovolená)
tel.: 585 632 257