Zaměstnanci

Přednosta

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
tel.: 585 632 466
e-mail: jiri.ehrmann@gmail.com

Pověřen vedením Ústavu histologie a embryologie je p. Doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. s platností od 1.3.2014.

Pověřený přednosta

Doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc
tel.: 585 632 283
e-mail: v.kamarad@gmail.com, vojtech.kamarad@upol.cz

Sekretářka

Sylva Habrnalová
tel.: 585 632 252
e-mail: hasy@tunw.upol.cz


Laborantky

Jitka Šťastná
tel.: 58 563 2261

Ivana Trávničková, DiS.
tel.: 58 563 2257