Zaměstnanci

Přednosta

Pověřen vedením Ústavu histologie a embryologie je
p. MUDr. Z. Tauber, CSc. s platností od 1.1.2018.
MUDr. Zdeněk Tauber, CSc.
tel.: 585 632 283
e-mail: zdenek.tauber@gmail.com


Sekretářka

Sylva Habrnalová
tel.: 585 632 252
e-mail: hasy@tunw.upol.cz


Laborantky

Lucie Vozňáková
tel.: 585 632 261

Ivana Trávničková, DiS. (mateřská dovolená)
tel.: 585 632 257