Odkazy

Pracoviště mikroskopických metod LF UP

Virtuální mikroskopie


Databáze virtuálních preparátů preparátů pro praktikum histologie, LF, UP v Olomouci

Projekt ESF-OPVK „ZAVEDENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE V E-LEARNINGOVÉM PROSTŘEDÍ“

Histology and Virtual Microscopy Learning Resources (University of Michigan Medical School). WebScope

General Histology and Microscopic Anatomy Virtual slides. Basel University, Faculty of Medicine

Virtual Microscopy Slides Collection. Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Virtual Slide Box. University of Iowa, Department of Pathology

Software OLYVIA 2.5 ke stažení

olyVIA25-32bit.zip (verze pro 32 bitové operační systémy MS Windows)
olyVIA25-64bit.zip (verze pro 64 bitové operační systémy MS Windows)

Pozn.: Freeware pro prohlížení virtuálních preprátů (.vsi) na PC. Instalujte pouze tuto verzi OlyVIA 2.5 (Build 9483) ne vyšší.

Histologické ústavy v ČR

Ústav histologie a embryologie - Lékařská fakulta MU v Brně
Ústav pro histologii a embryologii - 1. lékařská fakulta v Praze
Ústav histologie a embryologie - 2. lékařská fakulta v Praze
CBO - Oddělení histologie a embryologie - 3. lékařská fakulta v Praze
Ústav histologie a embryologie - Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Hradci Králové
Ústav histologie a embryologie - Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Plzni
Ústav anatomie, histologie a embryologie- Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno

Odborné společnosti

Česká anatomická společnost
Česká společnost histo- a cytochemická
Československá mikroskopická společnost

Imunohistochemie

IHC World

Odborné časopisy

Archives of Histology and Cytology
Journal of Molecular Histology
Acta Physiologica (Scandinavica)
Anatomia, Histologia, Embryologia
General Physiology and Biophysics
Cellular and Molecular Life Sciences
Journal of Cellular and Molecular Medicine
Applied immunohistochemistry and molecular morphology