Kontakt

mapa Olomouce

Addresa

Ústav histologie a embryologie
Lékařská fakulta Univerzity Palackého
Hněvotínská 3
CZ-775 15 Olomouc
tel.: +420 585 632 252
fax: +420 585 632 966
e-mail: sylva.habrnalova@upol.cz

Ústav histologie a embryologie se nachází v budově Lékařské fakulty UP situované v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci.