Zaměstnanci

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

tel.:585 632 466
e-mail:jiri.ehrmann@gmail.com

Jiří EHRMANN, 2. 3. 1967. MUDr. – LF UP,1991; Ph.D – LF UP, 2001; Docent pro obor patologie – LF UP, 2004; Profesor patologie, 2007
Ústav patologie LF UP a FN Olomouc: profesor
Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN Olomouc: zástupce vedoucího laboratoře
Ústav histologie a embryologie LF UP Olomouc: přednosta

  1. pedagogická činnost - soustavná pregraduální výuková činnost. Vedoucí výuky v anglickém programu General Medicine. Hlavní autor 2 učebních textů (1x pro studenty anglického programu)
  2. vědecká výchova - školitel 9 studentů DSP, člen oborových komisí DSP Patologická anatomie a soudní lékařství; Anatomie, histologie a embryologie; Onkologie na LF UP; člen komise pro státní zkoušky v DSP Patologická anatomie a soudní lékařství na LF UK Plzeň
  3. vědecké zájmy - prognostická a prediktivní patologie, apoptóza, kvantitativní patologie, onkogeny, nukleární receptory, hepatologie, neuropatologie
  4. vědecko-výzkumná činnost - řešitel / spoluřešitel více jak 25 grantových výzkumných projektů
  5. publikační činnost - 71 původních prací a přehledných článků (z toho 30x v časopise s IF), hlavní autor monografie (Alkohol a játra, J.Ehrmann jr. P.Schneiderka, J.Ehrmann, Edice Malá monografie, Grada, 2006), autor kapitoly v monografii (Jiří Ehrmann, Petr Hůlek; Hepatologie; Kap. 4.8 Jaterní biopsie; Jiří Ehrmann jr., Květa Aiglová;116-135; Grada, 2010)
  6. citační ohlas - více než 410 citací k 31.8. 2010 (SCI); H index 10
  7. vybraná členství v odborných společnostech - člen výboru (sekretář) European Society of Pathology - Molecular Pathology Group, člen výboru Sekce diagnostické a prediktivní onkologie ČOS ČSL JEP, člen výboru Společnosti českých patologů ČSL JEP, člen výboru české sekce International Academy of Pathology, člen výboru Histochemické a cytochemické společnosti při AV ČR, člen vědecké rady Samantha Dickson Research Trust (UK)


Poslední aktualizace: January 2014

Zpět