Zaměstnanci

Doc. MUDr. Dimitrolos Krajčí, CSc.

tel.:585 632 255
e-mail:dimikra@gmail.com

Dimitrolos KRAJČÍ, 7. 10. 1944, MUDr.(LF UP, 1967), CSc. (LF UP, 1977). Vědecký pracovník Ústavu histologie a embryologie (ÚHE), PU Olomouc (1968-74), odborný asistent ÚHE, PU Olomouc (1974-77), docent ÚHE, PU Olomouc (1987-92), lecturer (histologie) Ústav anatomie LF Univerzity v Mosulu, Irák (1979-83), asistent profesor (histologie) Ústav anatomie LF Univerzity v Kuvajtu, Kuvajt (1992-2008), docent ÚHE (2009 - dosud).

 1. Pedagogická činnost: Dlouhodobá (44 let) pregraduální a postgraduální výuková činnost (v českém i anglickém jazyce) přednášky, praktická cvičení, tutoriály, zkoušení testy i ústně. Pregraduální kurzy: Histologie a embryologie pro mediky, stomatology a farmaceuty. Úvod do anatomie a fysiologie. Úvod do neurověd. Histologie pro zdravotnické laboranty. Histologie pro posluchače fakulty zdravotních věd. Postgraduální kurzy: Histologie, buněčná biologie, metodika světelné a elektronové mikroskopie pro studenty MSc. programů v oborech histologie a patologie. Člen zkušební komise pro obhajobu disertačních prací v oboru elektronové mikroskopie (PřF KU). Vedoucí jednotky elektronové mikroskopie na LF KU v Kuvajtu. Člen zkušební komise pro obhajobu disertačních prací v oboru normální anatomie, histologie a embryologie (LF, UP, Olomouc).
 2. Vědecká výchova: Školitel pregraduálních studentů ve vědecké studentské činnosti (s prezentací na konferencích studentských vědeckých prací), školitel MSc. a PhD. studentů v metodice elektronové mikroskopie.
 3. Vědecké zájmy: Ultrastruktura nervové tkáně ve vývoji a indukovaných patologických stavech (hypothermie), variabilita v projevech apoptozy u gliomových buněk v tkáňových kulturách po aplikaci cisplatiny. Multimediální a e-learningové aplikace ve výuce histologie. Aplikace virtuální mikroskopie.
 4. Vědecko-výzkumná činnost: Řešitel 2 výzkumných úkolů MŠČR v oboru neuromorfologie . Spoluřešitel 2 grantových projektů se zaměřením na ultrastrukturální projevy atypických forem apoptozy. Spolupráce při řešení 15 výzkumných témat metodou elektronové mikroskopie. Řešitel grantu ESF-OKVK “Výuka praktické histologie v e-learningu” (2012-2014).
 5. Publikační činnost: 56 původních vědeckých prací publikovaných převážně v mezinárodně indexovaných odborných časopisech; 2 kapitoly v publikaci “Buňka v Biologii a Medicíně”, 1989; 73 publikovaných abstrakt a krátkých sdělení; 56 veřejných vystoupení (přednášky a postery) na domácích i zahraničních vědeckých kongresech a sympoziích..
 6. Citační ohlas: 123 citací (ISI Web of Knowledge)
 7. Nejcitovanější práce:
  • Kunert J., Krajčí D. An electron microscopy study of keratin degradation by the fungus Microsporum gypseum in vitro. Mykosen 24:485-496, 1981
  • Lýsek H., Krajčí D. Penetration of ovicidal fungus Verticillium chlamydosporium through the Ascaris lumbricoides egg-shells. Folia Parasitologica 34:57-60, 1987
  • Aljajeh I.A., Das D.K., Krajčí D. Ki-1-positive anaplastic large cell lymphoma initially diagnosed as Hodgkin's disease by fine needle aspiration (FNA) cytology. Cytopathology 6:226-235, 1995
  • Khoursheed M., Krajčí D., Oriowo M.A., Kadavil, E., Philip, E.K., Thulesius O. Neurogenic control of the ovine gallbladder: Ultrastructural and functional study. Digestion 59:335-342,1998
  • Krajčí D., Mareš V., Lisá V., Španová A., Vorlíček J. Ultrastructure of nuclei of cisplatin-treated C6 glioma cells undergoing apoptosis. European Journal of Cell Biology 79: 365-376, 2000
  • Krajčí D., Mareš V., Lisá V., Bottone M.G., Pellicciari C. Intranuclear microtubules are hallmarks of an unusual form of cell death in cisplatin-treated C6 glioma cells. Histochemistry and Cell Biology 125:183-191, 2006
  • El-Shazly S., Ahmad S., Mustafa A.S., Al-Attiyah R., Krajci D. Internalization by HeLa cells of latex beads coated with mammalian cell entry (Mce) proteins encoded by the mce3 operon of Mycobacterium tuberculosis Journal of medical microbiology 56: 1145-1151, 2007
  • Krajčí D., Pospíšilová E., Černochová D., Kopečný T., Pop A. Histology practical in electronic format of virtual slides. Mefanet report 04 | Efficient multimedia teaching tools in medical education; 11/2010
  • Pospíšilová E., Černochová D., Lichnovská R., Erdösová B., Krajčí D. Application and evaluation of teaching practical histology with the use of virtual microscopy. Diagnostic Pathology 8 (Suppl 1),S7,1-2, 2013
  • Lichnovská R., Černochová D., Erdösová B., Krajčí D. A long-term student’s evaluation of the new e-learning method of teaching histology practical. Mefanet J.; 1:15-18, 2013
 8. Česká anatomická společnost, Česká společnost cyto-histochemická, Československá společnost pro elektronovou mikroskopii, Česká biologická společnost ČAV- sekce elektronové mikroskopie, EMS (European Microscopic Society), ISAN (International Society for Autonomic Neuroscience).


Poslední aktualizace: March 2014

Zpět