Publikační aktivita

Publikace v roce 2013

 • Lonicera caerulea fruits reduce UVA-induced damage in hairless mice
  Vostálová Jitka; Galandáková Adéla; Palíková Irena; Ulrichová Jitka; Doležal Dalibor; Lichnovská Radka; Vrbková Jana; Rajnochová Svobodová Alena
  Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology
  Rok: 2013.
  ČLÁNEK (Odborný článek)
  Strana: 1- 11
  IF – 3,110
 • Effects of oral administration of Lonicera caerulea berries on UVB-induced damage in SKH-1 mice. A pilot study
  Rajnochová Svobodová Alena ; Galandáková Adéla ; Palíková Irena ; Doležal Dalibor ; Kylarová Dana ; Ulrichová Jitka ; Vostálová Jitka
  Photochemical and Photobiological Sciences
  Rok: 2013.
  ČLÁNEK (Odborný článek)
  Strana: 1830 - 1840
  IF- 2,923
 • Application and evaluation of teaching practical histology with the use of virtual microscopy
  Pospíšilová Eva ; Černochová Drahomíra ; Lichnovská Radka ; Erdösová Běla ; Krajčí Dimitrolos Diagnostic Pathology
  Rok: 2013.
  ČLÁNEK (Odborný článek)
  Strana: 7- 8
  IF – 1,85
 • Differences in CD44s expression in HNSCC tumours of different areas within the oral cavity
  Krump Michal ; Ehrmann Jiří
  Biomedical Papers-Olomouc
  Rok: 2013.
  ČLÁNEK (Odborný článek)
  Strana: 280 - 283
  IF- 0,990
 • Mitochondrial Changes in Adenocarcinoma of the Pancreas
  Novotný Radko ; Ehrmann Jiří ; Tozzi Di Angelo Igor ; Procházka Vlastimil ; Klos Dušan ;
  Loveček Martin ; Kysučan Jiří ; Havlík Roman
  Ultrastructural pathology
  Rok: 2013.
  ČLÁNEK (Odborný článek)
  Strana: 227- 231
  IF - 0,978
 • Strategie diagnostiky, terapie a dispenzarizace pacientů s hemangioblastomy v CNS z pohledu neurochirurga
  Kalita Ondřej ; Vaverka Miroslav ; Hrabálek Lumír ; Šantavá Alena ; Ehrmann Jiří ; Čecháková Eva
  Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
  Rok: 2013.
  ČLÁNEK (Odborný článek)
  Strana: 623 - 629
  IF: 0,366
 • The role of selected risk factors for development of oesophageal cancer
  Kollárová Helena ; Azeem Kateřina ; Magnusková Silvie ; Tomášková Hana ; Ševčíková Jarmila ; Horáková Dagmar ; Kamarád Vojtěch ; Janout Vladimír
  Central European Journal of Medicine
  Rok: 2013.
  ČLÁNEK (Odborný článek)
  Strana: 30 – 40
  IF- 0,262
 • Laserová mikrodisekce a její praktické aplikace
  Lužná Pavla ; Ehrmann Jiří
  Česko-slovenská patologie
  Rok: 2013.
  ČLÁNEK (Odborný článek)
  Strana: 123 - 125
 • A long-term student´s evaluation of the new E-learning method of the teaching histology practical
  Lichnovská Radka ; Černochová Drahomíra ; Erdösová Běla ; Krajčí Dimitrolos
  Mefanet journal
  Rok: 2013.
  ČLÁNEK (Odborný článek)
  Strana: 15 - 18
 • Fibrozní dysplazie lebky
  Mihál Vladimír ; Michálková Kamila ; Ehrmann Jiří ; Krahulík David
  Pediatrie pro praxi
  Rok: 2013.
  ČLÁNEK (Odborný článek)
  Strana: 58 - 59
 • Jaterní fibróza a kouření cigaret
  Aiglová Květoslava ; Procházka Vlastimil ; Ehrmann Jiří ; Ehrmann Jiří ; Zapletalová Jana
  Gastroenterologie a hepatologie
  Rok: 2013.
  ABSTRAKT (Abstrakt v časopisu)
  Strana: 1526
 • Erythropoiesis and iron homeostasis in mice and humans with mutated DMT1
  Židová Zuzana ; Kapraľová Katarína ; Doležal Dalibor ; Lužná Pavla ; Divoký Vladimír; Horváthová Monika American Journal of Hematology
  Rok: 2013.
  ABSTRAKT (Abstrakt v časopisu)
  Strana: 150
 • Selected molecular markers of disease progression in Barrett Esophagus
  Ehrmann Jiří ; Lužná Pavla ; Divoký Vladimír
  Virchows Archiv
  Rok: 2013.
  ABSTRAKT (Abstrakt v časopisu)
  Strana: 141
 • Evaluation of HER-2 copy number in patients with inconclusive FISH
  Koudeláková Vladimíra ; Berkovcová Jitka ; Trojanec Radek ; Radová Lenka ; Ehrmann Jiří ; Kolář Zdeněk ; Melichar Bohuslav ; Hajdúch Marián
  Sborník abstrakt: Konference Chemické biologie a genetiky
  Rok: 2013.
  ABSTRAKT (Abstrakt ve sborníku)
  Strana : 14
 • Low expression of TLR-1, -2, -4 and IL-2, -2R, -10, -10R in pseudosynovial tissues obtained from aseptically failed total hip and knee arthroplasty
  Tománková Tereza ; Fillerová Regina ; Lužná Pavla ; Ehrmann Jiří ; Kriegová Eva ; Gallo Jiří
  European Orthopaedic Research Society
  Rok: 2013.
  ABSTRAKT (Abstrakt ve sborníku)
  Strana: 1
 • Question formats for electronic testing of practical knowledge in morphology
  Krajčí Dimitrolos ; Machálek Libor ; Černochová Drahomíra
  Sborník abstraktů konference Mefanet 2013
  Rok: 2013.
  ABSTRAKT (Abstrakt ve sborníku)
  Strana: 35
 • Application of electronic testing in practical anatomy
  Machálek Libor ; Krajčí Dimitrolos
  Sborník abstraktů konference Mefanet 2013
  Rok: 2013.
  ABSTRAKT (Abstrakt ve sborníku)
  Strana: 34
 • Aktivní lokální zánět v tukové tkáni - spouštěč kardiovaskulárních onemocnění
  Chyliková Jaroslava ; Lichnovská Radka ; Bužga Marek ; Holéczy Pavel ;
  Dvořáčková Jana
  Ostravská univerzita
  Rok: 2013.
  ABSTRAKT (Abstrakt ve sborníku)
 • Multivariabilní analýza rizikových faktorů karcinomu jícnu
  Kollárová Helena ; Azeem Kateřina ; Tomášková Hana ; Horáková Dagmar ; Magnusková Silvie ; Ševčíková Jarmila ; Kamarád Vojtěch ; Janout Vladimír
  Životné podmienky a zdravie, 2013
  Rok: 2013.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Strana: 46 - 52
 • Comparison of classical and virtual slide teaching methods of morphological subjects by medical students
  Černochová Drahomíra ; Lichnovská Radka ; Erdösová Běla ; Krajčí Dimitrolos
  Rok: 2013.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (Poster)
 • The relationship of selected miRNAs to P-glycoprotein, MRP1 and LRP/MVP mediated drug resistante in non-small cell lung cancer
  Žižková Veronika ; Janíková Mária ; Lužná Pavla ; Škarda Jozef ; Radová Lenka ; Kolek Vítězslav; Kolář Zdeněk
  Rok:2013.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (Poster)
 • Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010- 2012
  Tomanová R. ; Dvořáčková Jana ; Mačák Jirka ; Buzrla Petr ; Ehrmann Jiří ; Brychtová Svetlana ; Krhutová V. ; Tavandzis S. ; Janíková Mária
  Rok: 2013.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (Poster)
 • Cytogenetické vyšetření u MDS v ráumci Projektu diagnostiky MDS v regionu severní a střední Moravy a Slezska v roce 2013
  Holzerová Milena ; Lužná Pavla ; Reptová Silvie ; Rohoň Peter ; Prekopová I ; Kropáčková J ; Hanzlíková J ; Indrák Karel ; Jarošová Marie
  Rok: 2013.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER (Přednáška)