Grantové projekty

Projekty řešené v roce 2014

 • Zavedení praktické výuky histologie a embryologie v e-learningovém prostředí
  Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0089

 • Analýza a cílená modulace mechanismů přenosu signálu a opravy poškození DNA u glioblastomu a kmenových buněk glioblastomu jako strategie pro objasnění patogeneze a hledáni individualizované, molekulárně-cílené léčby v kombinaci s léčbou klasickou
  IGA MZ ČR NT 11065

 • Nové mechanismy účinků derivátů platiny ve strategii protinádorové terapie
  IGA MZ ČR NT 11201

 • Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy
  IGA MZ ČR NT 11049

 • Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci
  Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088

 • Podpora lidských zdrojů pro biomedicínský a translační výzkum v regionu Střední Morava.
  Reg.č.: EE2.3.20.0019

 • Vytvoření diagnostického panelu mikroRNA pro identifikaci podskupiny pacientů s Barretovým jícnem s vysokým rizikem progrese do karcinomu
  IGA MZ ČR NT 13585