Doktorský studijní program

Postgradualní projekty

Téma:The Role of Interaction of Nuclear Receptors during Human Prenatal Development
Školitel:MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D.,Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
Student:Naveen Kumar
Téma:Molekulární mechanismy odpovědi na DNA poškození u normální a nádorové buňky
Školitel:Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
Student:Mgr. Pavla Lužná
Téma:Role of steroidogenic receptors in relation to MDR during embryogenesis
Školitel:MUDr. Běla Erdösová, Ph.D.
Student:Mgr. Anna Konieczna
Téma:Význam interakcí mezi nukleárními receptory a mechanizmy mnohočetné lékové rezistence během prenatálního vývoje
Školitel:MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D., Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
Student:Mgr. Kateřina Čížková