Archiv vzorků z embryonálních tkání

Podpořeno grantem FRVŠ: 1469/2010 - Modernizace dokumentace biologického materiálu pro výuku morfologických oborů na lékařské fakultě a fakultě zdravotnických věd UP.

http://lmp.upol.cz/HISTO/main.php

Přístup k databázi:
uživatel: student
heslo: stest