Zaměstnanci

MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D.

tel.:585 632 251
e-mail:lakdar@seznam.cz

Radka LICHNOVSKÁ, 24. 10. 1973. MUDr.- LF UP, 1992-1998, Ph.D.– LF UP, 2004 1998 – 2008: odborná asistentka ústavu fyziologie 2008 – dosud: odborná asistentka ústavu histologie a embryologie

  1. Pedagogická činnost: soustavná pregraduální výuková činnost v magisterských a bakalářských směrech studia na LF UP.
  2. Vědecká výchova: školitel-specialista postgraduálního studenta LFUP
  3. Vědecké zájmy: problematika nukleárních receptorů PPARs během prenatálního vývoje a v rámci mnohočetné lékové rezistence
  4. vědecko-výzkumná činnost: řešitel vnitřního grantu LF UP, spoluřešitel výzkumného záměru MZČR, spoluřešitel grantu IGA MZČR
  5. Publikační činnost: 16 původních prací v odborných časopisech (6x v časopise s IF), 37 abstrakt v odborných časopisech a sbornících (9x v časopise s IF), 37 veřejných vystoupení (přednášky a postery) na domácích i zahraničních odborných konferencích.
  6. Citační ohlas: 114 citací (WOS), 125 (Scopus)
  7. Členství v odborných společnostech: ČAS


Poslední aktualizace: February 2022

Zpět