Zaměstnanci

MUDr. Běla Erdösová, Ph.D.

tel.:585 632 254
e-mail:bela.erdosova@upol.cz

Běla ERDÖSOVÁ, 9. 2. 1956. MUDr. – LF UP, 1981; 1981 – 1997 - odborná asistentka ústavu patologie LF UP; 1986 – atestace I. stupně z oboru patologie, 1993 – FCE; od 1997 - odborná asistentka na ústavu histologie a embryologie, 2003 – Ph.D.; tutor/koordinátor výuky v anglickém jazyce pro II. ročník všeobecného směru LF UP

  1. Pedagogická činnost: soustavná pregraduální výuková činnost (v anglickém programu přednášky), školitel pregraduálních studentů ve vědecké studentské činnosti (s výstupy na konferencích studentských vědeckých prací), řešitelka/spoluřešitelka 5 grantových projektů FRVŠ, členka zkušební komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Anatomie, histologie a embryologie
  2. Vědecká výchova: školitel bakalářské závěrečné práce studenta PřF UP, školitel postgraduálního studenta LF UP (problematika MDR proteinů v průběhu prenatálního vývoje)
  3. Vědecké zájmy: imunohistochemie, programovaná buněčná smrt a její regulace zejména během prenatálního vývoje (zejména s ohledem na vývoj ledvin), regulace hematopoezy během prenatálního vývoje
  4. Vědecko-výzkumná činnost: 5 grantových projektů FRVŠ, spoluřešitel projektu OPVK – Zavedení praktické výuky histologie a embryologie v e-learningovém prostředí.
  5. Publikační činnost: 1 kapitola v monografii, 19 veřejných vystoupení (přednášky a postery) na domácích i zahraničních vědeckých konferencích, 17 původních prací uveřejněných v odborných časopisech a sbornících zahraničních sympozií, 33 abstrakt a krátkých sdělení ( z toho 4x v časopise s IF),
  6. Citační ohlas: 65/48 citací (WOS/SCOPUS)
  7. Nejcitovanější práce: Prochazkova J., Lichnovsky V., Kylarova D., Erdosova B., Vranka P. Involvement of p53 and Bcl-2 family proteins in regulating programmed cell death and proliferation in human embryogenesis. Gen. Physiol. Biophys. (2004), 23, 209-229)
  8. Členství v odborných společnostech: Česká anatomická společnost a Česká společnost cyto-histochemická


Poslední aktualizace: March 2014

Zpět